Go directly to content
Naar de homepage

Werkwijzen Inkoop

Inkoper leest informatie over werkwijzen inkoop

Categoriemanagement

Met categoriemanagement geeft het Rijk invulling aan professioneel en strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten. Een categorie betreft producten en diensten die veelvuldig door alle ministeries worden gebruikt en generiek kunnen worden ingekocht door het Rijk. Dit betekent voor de inkoopuitvoeringscentra (IUC) dat zij niet enkel voor zichzelf contracten sluiten, maar ook per categorie voor elkaar. De verantwoordelijkheid voor alle inkoop binnen een categorie is exclusief belegd bij de IUC die voor die categorie is aangewezen.

IUC Belastingdienst is verantwoordelijk voor de categorieën:

 • Post- en Pakketdiensten
 • Hotel & Vergaderaccommodaties
 • Representatie
 • Leren & Ontwikkelen
 • Vakliteratuur & Abonnementen
 • Enterprise Business Applicaties
 • ICT Totaaloplossingen

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Duurzaam

Duurzaam inkopen is inkopen met respect voor mens en milieu. Het Rijk pleit ervoor dat er zo min mogelijke milieuschade optreedt in de uitvoering van haar dienstverlening. Het wil waarborgen dat alle producten en diensten die worden ingekocht voldoen aan de duurzaamheidscriteria die rijksbreed zijn vastgesteld. Inkoopuitvoeringscentrum Belastingdienst geeft op actieve wijze invulling aan duurzaam inkopen. Naast de duurzaamheidscriteria worden ook de mogelijkheden van duurzaamheidswinst in de uitvoeringsfase van een opdracht meegenomen.

Social return

Bij Europese aanbestedingen van diensten stimuleert de Belastingdienst door de toepassing van social return de arbeidsmarktparticipatie en re-integratie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Sociale voorwaarden

De sociale voorwaarden gaan over het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de gehele productieketen. Denk aan de veiligheid en gezondheid van de medewerkers en het terugdringen van kinder- en dwangarbeid. Door het toepassen van de sociale voorwaarden in de aanbestedingsdocumenten stimuleert de Belastingdienst het naleven van internationaal geaccepteerde arbeidsnormen en mensenrechten.

Innovatie

Rijksbedrijfsvoering staat voor een aantal uitdagingen, zoals:

 • Snelle ontwikkeling van informatietechnologie
 • Duurzaam omgaan met milieu en klimaat
 • Bezuinigingen op apparaatskosten
 • Veranderingen in het personeelsbestand
 • Werken als één concern

De huidige oplossingen volstaan niet altijd om deze nieuwe uitdagingen aan te gaan. Innovaties die tot slimmere, duurzame, veilige en betere prestaties leiden zijn nodig. In de inkooptrajecten stimuleert de Belastingdienst, waar mogelijk, de markt om tot innovatieve productontwikkeling te komen. Het bevorderen van het innovatieve vermogen van het bedrijfsleven biedt bovendien mogelijkheden om de economie te stimuleren.

DigiInkoop

DigiInkoop is het elektronische systeem dat de Rijksoverheid gebruikt voor het bestellen van goederen en diensten. DigiInkoop maakt het inkoopproces, makkelijker, rechtmatiger en professioneler. DigiInkoop ondersteunt elektronische facturatie.

De Rijksoverheid stelt elektronisch factureren verplicht in de inkoopvoorwaarden bij nieuwe overeenkomsten met leveranciers per 1 januari 2017. Deze verplichting is in samenwerking met het bedrijfsleven opgesteld.