Go directly to content
Naar de homepage

Inkopen van ICT

Inkopers werken aan het inkopen van ict bij inkoopuitvoeringscentrum

Open standaarden

ICT-standaarden zijn afspraken over de manier van gegevens uitwisselen. Overheden en bedrijven kunnen met open standaarden makkelijker met elkaar communiceren. Bijvoorbeeld als zij facturen sturen.

Open standaarden zijn niet softwarespecifiek en kunnen door iedere leverancier worden ingebouwd in een ICT-systeem. Open standaarden dragen bij aan ‘interoperabiliteit’ en zijn leveranciersonafhankelijk. Het bespaart kosten en verlicht administratieve lasten. Interoperabiliteit betekent het kunnen uitwisselen van digitale gegevens tussen overheden onderling en tussen de overheid, bedrijven en burgers. Het gebruik van open standaarden verbetert deze communicatie omdat de ICT-systemen elkaar begrijpen. Leveranciersonafhankelijkheid betekent meer keuzevrijheid van ICT-leverancier.

Open source

De Rijksoverheid stimuleert overheidsorganisaties om opensourcesoftware te gebruiken, maar stelt dat niet als norm. Open source betekent dat de broncode van bijvoorbeeld een website, programma of app, vrij beschikbaar is. Iedereen kan de broncode lezen, aanpassen en verspreiden. Net als open standaarden is opensourcesoftware belangrijk voor meer openheid in ICT-systemen.

ARBIT

De Algemene Rijksvoorwaarden bij IT‑overeenkomsten (ARBIT) zijn vooral bedoeld voor kleine en middelgrote IT-inkopen door de overheid. Vanwege de flexibiliteit van de bijbehorende modelovereenkomst kan deze veelal ook gebruikt worden bij de inzet van specifieke IT-producten. Maar ook voor diensten zoals bijvoorbeeld webhosting of software as a service (SaaS).