Go directly to content
Naar de homepage

Factsheet Handhaving bij Toeslagen

Man met loep onderzoekt papieren. De meeste burgers willen het goed doen en hebben niet de intentie om het fout te doen. We beseffen dat er vaak andere redenen zijn dan boze opzet waarom de burger niet het goede gedrag vertoont. In onze handhaving sluiten we hierbij aan en maken we hier gebruik van. Onze handhavingsmiddelen zijn erop gericht om het burgers zo makkelijk mogelijk te maken het in één keer goed te doen. We willen hen zo snel mogelijk zekerheid geven. Sommigen hebben daarbij extra hulp nodig. Door goede dienstverlening helpen we burgers hierbij.

Maar we houden ook toezicht. Dit doen we gedurende verschillende momenten van het proces van aanvragen en wijzigen. Burgers die zich vergissen of bewust misbruik maken van het systeem kunnen we zo tijdig signaleren en waar nodig hun toeslag corrigeren of stoppen. Slechts enkele burgers houden zich met opzet niet aan de regels. Daartegen treden wij op met sancties of strafrecht.