Home>Nieuws

Nieuws

Belastingdienst aan de slag met Paradise Papers

De afgelopen dagen waren de zogeheten Paradise Papers uitgebreid in het nieuws. De Belastingdienst is met deze informatie aan de slag gegaan.

8 november 2017|

Kennisupdate voor fiscaal dienstverleners tijdens de Intermediairdagen

De Belastingdienst ondersteunt fiscaal dienstverleners bij het op peil houden van hun fiscale kennis en inzicht. Daarom voorziet de Belastingdienst tijdens de Intermediairdagen 2017 zo’n 11.000 dienstverleners van kennis over het Belastingplan 2018 en de toekomstige organisatie- en procesveranderingen bij de Belastingdienst.

7 november 2017|

Belastingdienst helpt startende ondernemers bij belastingzaken

Om ondernemers met een bedrijf jonger dan drie jaar te helpen, lanceert de Belastingdienst de campagne ‘Een goede start is vooruitzien’ tijdens de Startersdag van de Kamer van Koophandel op 4 november 2017.

3 november 2017|

Kamer geïnformeerd over uitkomsten onderzoek aanbestedingsprocedure

Na een tv-uitzending in februari is een aantal onderzoeken naar databeveiliging bij de Belastingdienst gedaan. Het laatste onderzoek hiervan is verstuurd naar de Tweede Kamer.

31 oktober 2017|

Forum Fiscaal Dienstverleners bestaat 5 jaar

Forum voor Fiscaal Dienstverleners is een online ontmoetingsplaats voor fiscaal dienstverleners. Met 14.000 leden voorziet FFD de intermediairs van informatie die het dagelijks werk in de aangifte- en adviespraktijk raakt. Het FFD viert het 5-jarig bestaan met als thema: ‘Al 5 jaar voor elkaar!’

26 oktober 2017|

Belastingdienst helpt ouders via kinderopvangorganisaties

Ouders waarvan kinderen naar een peuterspeelzaal gaan, kunnen vanaf 1 januari 2018 recht krijgen op kinderopvangtoeslag. Belastingdienst/Toeslagen zet zich in om ouders te helpen om de toeslag te krijgen waar ze recht op hebben.

24 oktober 2017|

Resultaat nader onderzoek naar gegevensgebruik Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van nadere onderzoeken naar gegevensgebruik en -beveiliging binnen de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst. Dit is de afdeling die data-analyse ontwikkelt om het toezicht en de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren.

2 oktober 2017|

Belastingdiensten bespreken aanpak belastingontwijking

Deze week zijn de hoofdbestuurders van 50 belastingadministraties vanuit de gehele wereld in Oslo bijeengekomen. Zij ontmoeten elkaar in het kader van de 11de bijeenkomst van het Forum on Tax Administration (FTA), een samenwerkingsverband van de OESO.

29 september 2017|

Belastingplan 2018

De demissionair minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2018, inclusief de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de stukken die de Tweede Kamer krijgt, zit ook het nieuwe Belastingplan.

19 september 2017|

Veranderprogramma Belastingdienst krijgt verbeterde basis

Het veranderprogramma ‘Investeringsagenda’ van de Belastingdienst is herijkt. Met deze vernieuwde basis wordt het meerjarig programma, gestart in 2015, ingedeeld in beheersbare deelprojecten. Ook zijn er betere waarborgen over de voortgang.

19 september 2017|

Geen handhaving DBA tot 1 juli 2018

Voor het zomerreces is bekend gemaakt dat zzp’ers en opdrachtgevers, tot in ieder geval 1 juli 2018, geen boete of naheffing krijgen als zij niet werken volgens de wet DBA. Zzp’ers en opdrachtgevers, met uitzondering van kwaadwillenden, hoeven zich dus in ieder geval tot 1 juli 2018 geen zorgen te maken over boetes of naheffingen.

15 september 2017|

Ervaringsdeskundigen helpen bij verbeteren dienstverlening aan laaggeletterden

Stichting Lezen & Schrijven gaat de Belastingdienst ondersteunen bij het verbeteren van de dienstverlening aan laaggeletterden. Tijdens de Week van de Alfabetisering (4 tot en met 8 september) starten ervaringsdeskundigen samen met vertegenwoordigers van de Belastingdienst een onderzoek.

8 september 2017|

Kentekenplaatgegevens vooralsnog niet meer verzameld en bewaard

Om het privégebruik van een auto van de zaak te controleren, maakte de Belastingdienst gebruik van gegevens door kentekenherkenning, de zogenoemde Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Na een uitspraak van de Hoge Raad doen we dat niet meer en zijn de gegevens vernietigd.

29 augustus 2017|

Frances Diepstraten benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst

Frances Diepstraten is per 9 oktober 2017 benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst.

29 augustus 2017|

Douane inZicht toont aanpak internationale fraude

Recent formeerde de Douane een nieuw landelijk team, dat voorziet in nationale en internationale samenwerking in de aanpak van fraude. Met dit centraal fraudeteam richt de Douane zich nog nadrukkelijker op de aanpak van ontduiking van accijns en antidumpheffing.

11 augustus 2017|