Home>Nieuws

Nieuws

Resultaat nader onderzoek naar gegevensgebruik Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de uitkomsten van nadere onderzoeken naar gegevensgebruik en -beveiliging binnen de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst. Dit is de afdeling die data-analyse ontwikkelt om het toezicht en de dienstverlening van de Belastingdienst te verbeteren.

2 oktober 2017|

Belastingdiensten bespreken aanpak belastingontwijking

Deze week zijn de hoofdbestuurders van 50 belastingadministraties vanuit de gehele wereld in Oslo bijeengekomen. Zij ontmoeten elkaar in het kader van de 11de bijeenkomst van het Forum on Tax Administration (FTA), een samenwerkingsverband van de OESO.

29 september 2017|

Belastingplan 2018

De demissionair minister van Financiën heeft de Rijksbegroting 2018, inclusief de Miljoenennota aan de Tweede Kamer aangeboden. Bij de stukken die de Tweede Kamer krijgt, zit ook het nieuwe Belastingplan.

19 september 2017|

Veranderprogramma Belastingdienst krijgt verbeterde basis

Het veranderprogramma ‘Investeringsagenda’ van de Belastingdienst is herijkt. Met deze vernieuwde basis wordt het meerjarig programma, gestart in 2015, ingedeeld in beheersbare deelprojecten. Ook zijn er betere waarborgen over de voortgang.

19 september 2017|

Geen handhaving DBA tot 1 juli 2018

Voor het zomerreces is bekend gemaakt dat zzp’ers en opdrachtgevers, tot in ieder geval 1 juli 2018, geen boete of naheffing krijgen als zij niet werken volgens de wet DBA. Zzp’ers en opdrachtgevers, met uitzondering van kwaadwillenden, hoeven zich dus in ieder geval tot 1 juli 2018 geen zorgen te maken over boetes of naheffingen.

15 september 2017|

Ervaringsdeskundigen helpen bij verbeteren dienstverlening aan laaggeletterden

Stichting Lezen & Schrijven gaat de Belastingdienst ondersteunen bij het verbeteren van de dienstverlening aan laaggeletterden. Tijdens de Week van de Alfabetisering (4 tot en met 8 september) starten ervaringsdeskundigen samen met vertegenwoordigers van de Belastingdienst een onderzoek.

8 september 2017|

Kentekenplaatgegevens vooralsnog niet meer verzameld en bewaard

Om het privégebruik van een auto van de zaak te controleren, maakte de Belastingdienst gebruik van gegevens door kentekenherkenning, de zogenoemde Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Na een uitspraak van de Hoge Raad doen we dat niet meer en zijn de gegevens vernietigd.

29 augustus 2017|

Frances Diepstraten benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst

Frances Diepstraten is per 9 oktober 2017 benoemd tot plaatsvervangend directeur-generaal Belastingdienst.

29 augustus 2017|

Douane inZicht toont aanpak internationale fraude

Recent formeerde de Douane een nieuw landelijk team, dat voorziet in nationale en internationale samenwerking in de aanpak van fraude. Met dit centraal fraudeteam richt de Douane zich nog nadrukkelijker op de aanpak van ontduiking van accijns en antidumpheffing.

11 augustus 2017|

Samenwerking rond schuldhulp met gemeenten krijgt vervolg

Met 11 gemeenten werkte de Belastingdienst een klein jaar aan de pilot schuldhulpverlening. Gemeenten kregen informatie over onze werkwijze met burgers met een belasting- of toeslagschuld en bij complexe schuldenproblematiek trokken we samen op. In het najaar starten we met zo'n 40 gemeenten een zelfde tijdelijke samenwerking.

20 juli 2017|

Checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ ondersteunt ondernemers

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW) publiceerde samen met de Belastingdienst en brancheorganisaties de Checklist Werken met uitzendbureaus. De checklist is voor ondernemers die uitzendkrachten willen inhuren en zich afvragen: ‘is het uitzendbureau dat ik wil inschakelen wel bonafide?’

20 juli 2017|

Voortgang herijking veranderprogramma

De Belastingdienst werkt sinds januari aan de herijking van zijn veranderprogramma. Het resultaat wordt in september bekend. Hierover informeerde staatsecretaris Wiebes vandaag de Tweede Kamer. In zijn brief gaat hij ook in op de aanbevelingen van de onderzoeken van de Commissie Onderzoek Belastingdienst en het Bureau ICT-toetsing.

7 juli 2017|

9,4 miljoen aanslagen binnen garantietermijn verstuurd

De Belastingdienst stuurde dit jaar 9,4 miljoen mensen vóór 1 juli een aanslag inkomstenbelasting over 2016. Vorig jaar waren dat er 8,8 miljoen. Het aantal mensen dat meteen een definitieve aanslag kreeg is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

5 juli 2017|

Onderzoek naar databeveiliging Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar databeveiliging binnen de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst.

30 juni 2017|

Ondernemers krijgen support op OnderNemerSplein Rotterdam

In samenspraak met ondernemers geeft de Belastingdienst samen met de Kamer van Koophandel en tien andere publieke partners, nieuwe inhoud aan de dienstverlening. Daarvoor opent minister Kamp van Economische Zaken vandaag in Rotterdam het OnderNemerSplein.

28 juni 2017|