Home>Nieuws

Nieuws

Douane inZicht toont aanpak internationale fraude

Recent formeerde de Douane een nieuw landelijk team, dat voorziet in nationale en internationale samenwerking in de aanpak van fraude. Met dit centraal fraudeteam richt de Douane zich nog nadrukkelijker op de aanpak van ontduiking van accijns en antidumpheffing.

11 augustus 2017|

Samenwerking rond schuldhulp met gemeenten krijgt vervolg

Met 11 gemeenten werkte de Belastingdienst een klein jaar aan de pilot schuldhulpverlening. Gemeenten kregen informatie over onze werkwijze met burgers met een belasting- of toeslagschuld en bij complexe schuldenproblematiek trokken we samen op. In het najaar starten we met zo'n 40 gemeenten een zelfde tijdelijke samenwerking.

20 juli 2017|

Checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ ondersteunt ondernemers

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW) publiceerde samen met de Belastingdienst en brancheorganisaties de Checklist Werken met uitzendbureaus. De checklist is voor ondernemers die uitzendkrachten willen inhuren en zich afvragen: ‘is het uitzendbureau dat ik wil inschakelen wel bonafide?’

20 juli 2017|

Voortgang herijking veranderprogramma

De Belastingdienst werkt sinds januari aan de herijking van zijn veranderprogramma. Het resultaat wordt in september bekend. Hierover informeerde staatsecretaris Wiebes vandaag de Tweede Kamer. In zijn brief gaat hij ook in op de aanbevelingen van de onderzoeken van de Commissie Onderzoek Belastingdienst en het Bureau ICT-toetsing.

7 juli 2017|

9,4 miljoen aanslagen binnen garantietermijn verstuurd

De Belastingdienst stuurde dit jaar 9,4 miljoen mensen vóór 1 juli een aanslag inkomstenbelasting over 2016. Vorig jaar waren dat er 8,8 miljoen. Het aantal mensen dat meteen een definitieve aanslag kreeg is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

5 juli 2017|

Onderzoek naar databeveiliging Belastingdienst

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over voorlopige uitkomsten van een onderzoek naar databeveiliging binnen de afdeling Data & Analytics van de Belastingdienst.

30 juni 2017|

Ondernemers krijgen support op OnderNemerSplein Rotterdam

In samenspraak met ondernemers geeft de Belastingdienst samen met de Kamer van Koophandel en tien andere publieke partners, nieuwe inhoud aan de dienstverlening. Daarvoor opent minister Kamp van Economische Zaken vandaag in Rotterdam het OnderNemerSplein.

28 juni 2017|

Kentekenplaatgegevens vooralsnog niet meer verzameld en bewaard

Om het privégebruik van een auto van de zaak te controleren, maakte de Belastingdienst gebruik van gegevens door kentekenherkenning, de zogenoemde Automatic Number Plate Recognition (ANPR). Na een uitspraak van de Hoge Raad doen we dat niet meer en zijn de gegevens vernietigd.

28 juni 2017|

Overheid werkt samen in de aanpak van criminaliteit

In de aanpak van georganiseerde, ondermijnende criminaliteit werkt de Belastingdienst samen met gemeenten, het Openbaar Ministerie en de politie. Door data te combineren en te analyseren ontstaat er meer zicht op patronen en structuren van georganiseerde criminaliteit.

28 juni 2017|

Individuele klantbehandeling waardevol voor Belastingdienst

De juistheid en volledigheid van aangiften verbetert door een individueel convenant horizontaal toezicht. Dit blijkt uit een onderzoek naar de effecten van individuele klantbehandeling die de Belastingdienst toepast bij grote ondernemingen.

27 juni 2017|

Geen huurtoeslag meer voor bewoners van recreatiewoningen

Bewoners van recreatiewoningen hebben door een wijziging in de Wet op de huurtoeslag sinds 1 juli 2016 geen recht meer op huurtoeslag. De wet is gewijzigd omdat recreatiewoningen niet bedoeld zijn voor permanent verblijf.

23 juni 2017|

Toeslagen-experiment met afstudeerders en werkvinders geslaagd

Om burgers beter te bedienen investeert de Belastingdienst in maatwerk. In een serie experimenten benaderen we hiervoor groepen toeslaggerechtigden die problemen dreigen te ondervinden in de massale processen.

22 juni 2017|

Hoe werkt het systeem van voorschotten bij toeslagen?

De Belastingdienst ontvangt veel vragen over de wettelijke systematiek van voorschotten bij toeslagen. Ook in de media krijgt dit aandacht. Toeslagen zijn er om burgers financieel te ondersteunen.

21 juni 2017|

Intensivering toezicht en invordering

In de jaren 2013-2016 is een eenmalige investering gedaan in het toezicht en de invordering van de Belastingdienst. Het doel was meer belasting op te halen. Een verschil in belastingopbrengsten blijkt moeilijk aan specifieke factoren toe te schrijven.

20 juni 2017|

In gesprek met maatschappelijk dienstverleners

Als Belastingdienst doen we ons best om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk mensen zelf digitaal hun belasting- en toeslagzaken kunnen doen. Dat doen we niet alleen. Samen met maatschappelijke organisaties bieden we ondersteuning aan mensen die zich niet kunnen redden.

16 juni 2017|