Go directly to content
Naar de homepage

Medewerker Belastingdienst ontvangt prijs uit handen van Ombudsman  

22 september 2016 13:51

Kantoor nationale ombudsmanPlaatsvervangend Nationaal ombudsman Joyce Sylvester heeft een “Luisterend oor” uitgereikt aan klachtbehandelaar Theo Cornelissen van de Belastingdienst. De ombudsman kent de prijs toe aan ambtenaren die in hun werk de situatie van de burger op een goede manier centraal stellen.

Sylvester prees Theo Cornelissen bij de prijsuitreiking vanwege zijn zeer empathisch contact met nabestaanden bij de behandeling van een klacht.

Persoonlijk gesprek

“Toen deze klacht per brief bij me binnen kwam, zei mijn gevoel me direct dat ik dit niet telefonisch of schriftelijk kon afdoen. Dus nodigde ik de klager uit voor een persoonlijk gesprek,” vertelt Theo Cornelissen in een reactie. “Het is een zaak die ik niet snel zal vergeten en waarvan ik ook veel heb geleerd. Zo ben ik er nog meer van doordrongen dat je dit soort gesprekken helemaal open moet ingaan. Je kunt van tevoren simpelweg geen scenario bedenken voor hoe zoiets zal verlopen. Verder heb ik vooral in deze zaak gemerkt hoe belangrijk het is dat onze systemen goed zijn gevuld, zodat je achteraf elke actie en elk contactmoment terug kunt halen.”

Klant centraal

Directeur Generaal van de Belastingdienst Hans Leijtens heeft Cornelissen ontvangen om hem te feliciteren met zijn prijs. “Een terechte onderscheiding en een voorbeeld voor hoe we met mensen willen omgaan. Op basis van goede informatie kunnen we de mens echt centraal stellen. Ik ben trots op collega’s als Theo die transparant en flexibel zijn en zo de burger helpen.”

De substituut ombudsman reikte de prijzen, beeldjes in de vorm van een ‘luisterend oor’, uit bij de conferentie De Responsieve Rechtsstaat. De andere vier prijswinnaars werken bij de gemeente Leeuwarden, de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). De conferentie sloot aan bij het programma ‘Prettig Contact met de Overheid’ (PCMO). Dit programma stimuleert en ondersteunt bestuursorganen bij het toepassen van een informele aanpak. Dit om een goed en slagvaardig openbaar bestuur te bevorderen, dat het vertrouwen van burgers in de overheid versterkt.

Zie ook