Douane in 2016

De Douane houdt toezicht op de invoer, uitvoer en doorvoer van goederen. Bijvoorbeeld in de haven van Rotterdam en op luchthaven Schiphol. De Douane controleert of de goederen voldoen aan de eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Ook heft en int de Douane invoerrechten en accijnzen.


Goederenverkeer

douane-2014-1

12,4 miljoen containers (TEU)

Via de haven van Rotterdam

1,7 miljoen ton

Via Schiphol


Controles

Controles
Aangiften invoerrechten en accijnzen 494 duizend
Reizigersbagage 564 duizend
Boekenonderzoek 2,8 duizend
Ambulante controles 30,6 duizend
Scans 89 duizend
Overige controles 103 duizend

Top 3 in beslaggenomen goederen

aantal kilo in beslaggenomen cocaine

1. Cocaïne
15.581 kg

2. Precursoren
6.216 kg

Qat staat in de top 3 in beslag genomen goederen van de Douane

3. Qat
3.738 kg