Go directly to content
Naar de homepage

Blog: De kracht van eenvoud

20 september 2016 15:15

Sven breedijk in gesprek over vereenvoudiging belastingplan

Deze zomer kampeerden mijn zoon en ik in de tuin. In mijn oude tentje van vroeger. Mijn ouders vonden het eenvoudige exemplaar terug tijdens een opruimactie op zolder. Hoewel er geen handleiding bij zat, zetten mijn zoon en ik de tent vrij gemakkelijk op. Door de eenvoud wees het opzetten ervan zich vanzelf.

In de aanloop naar Prinsjesdag is het ieder jaar hectisch in Den Haag. Het Belastingplan is één van de Prinsjesdagstukken die de regering aanbiedt aan de Tweede Kamer. Dit jaar vind ik deze dagen niet zozeer hectisch maar dynamisch. Als Belastingdienst hebben we ons huiswerk op tijd gedaan waardoor we als dienst de gevolgen van wijzigingen in wet- en regelgeving tijdig en solide in kaart konden brengen. Ook waren we in staat om met goede vereenvoudigingsvoorstellen te komen die in het Belastingplan zijn verwerkt.

Vereenvoudiging Belastingplan

Vereenvoudiging maakt dit jaar een belangrijk onderdeel uit van het Belastingplanpakket. Zelfs onder aan de streep is sprake van een vereenvoudiging en dat is in jaren niet vertoond. Maar goed, niet te vroeg juichen. Een wet is pas een wet als hij in het Staatsblad staat. Waar vereenvoudiging in algemene zin op brede steun kan rekenen, vraagt het aanzienlijk meer moed als het concreet wordt.

Voor burgers en bedrijven die dagelijks hun belasting- en toeslagzaken doen, is vereenvoudiging ook echt noodzakelijk. Een eenvoudige uitvoering voor alle betrokkenen begint bij eenvoudige en begrijpelijk wet- en regelgeving. Belangrijke voorwaarden voor een eenvoudige uitvoering zijn de beschikbaarheid van gegevens en de mogelijkheid tot automatisering.

De Belastingdienst heeft gegevens nodig om zijn werk te kunnen doen. Gegevens die onafhankelijk en betrouwbaar zijn. Basisregistraties zijn goede informatiebronnen om deze gegevens te verkrijgen. Als fiscale wetgeving hierbij aansluit, dan is er geen bewerking van gegevens of aanvullende informatie meer nodig. Dit is voor burgers en bedrijven uiteindelijk eenvoudiger omdat zij zelf minder gegevens hoeven aan te leveren. Daarnaast moet de aanlevering van de gegevens zodanig zijn dat de Belastingdienst deze automatisch kan verwerken. Hierdoor is de kans op fouten maken kleiner, dat maakt de interactie tussen burgers en bedrijven en Belastingdienst weer makkelijker.

De uitvoeringspraktijk

Maar wat betekent een wetswijziging nou daadwerkelijk voor die burger? En welke gevolgen hebben wetswijzigingen nou eigenlijk voor bedrijven? Ik besef heel goed dat wijzigingen in wet- en regelgeving daadwerkelijk gevolgen hebben voor burgers en bedrijven, zowel positief als minder positief. Daarom vind ik dat we als Belastingdienst een verantwoordelijkheid hebben om die gevolgen goed en compleet in beeld te brengen voor de wetgever. Zodat we daadwerkelijk met goede wijzigingsvoorstellen kunnen komen die het eenvoudiger maken voor burgers en bedrijven. Dit drijft mij. Met de maatregelen uit het Belastingplan 2017 kan de Belastingdienst een flinke stap zetten in het eenvoudiger en makkelijker maken van belasting- en toeslagzaken. Ik vergelijk het wel eens met het uitoefenen van een sport of het spelen van een spel: ‘Als de spelregels simpel zijn, is het makkelijker voor alle deelnemers’.

Het staat als een huis

Eenvoud is inzien wat je niet kunt weglaten. Het begint nooit met eenvoud. Fiscale wet- en regelgeving, en de uitvoering hiervan, zie ik als een samenhangende keten waarbij elk onderdeel van die keten van belang is. Het is net Jenga. Je kunt niet zomaar ieder blokje verwijderen, want dan stort de boel in elkaar. Je moet weten wat je wél en wat je niet kunt weglaten. Als je dat weet, kun je zorgen voor een stevig fundament.

Die zomernacht sliepen mijn zoon en ik samen in mijn oude tentje. Een storm raasde over. Het tentje bleef stevig staan en mijn zoon sliep tevreden het klokje rond. Ik was blij met de eenvoud van mijn tent. Een veilige tent die staat als een huis!

Sven Breedijk
Raad van bestuur Belastingdienst