26 november 2015

Dat de blauwe envelop gaat verdwijnen is wennen voor mensen die niet zo vertrouwd zijn met digitale communicatie. Daarom werkt de Belastingdienst nauw samen met een groot aantal maatschappelijke organisaties die burgers helpen bij het lezen van hun digitale post. Om deze organisaties te ondersteunen vinden dialoogbijeenkomsten plaats. Na de positieve reacties op een eerste bijeenkomst vinden de komende twee weken meer dialoogbijeenkomsten plaats. Donderdag 26 november wordt daarmee gestart in Utrecht.

Inhoud bijeenkomsten

Tijdens de bijeenkomsten krijgen hulpgevers informatie en uitleg over de verdere digitalisering van het berichtenverkeer. Op het programma staat niet alleen een presentatie over digitaal berichtenverkeer van de Belastingdienst. Ook is Logius aanwezig om de deelnemers te laten zien hoe zij anderen helpen met het activeren van de Berichtenbox. Ook het gebruik van DigiD en DigiD Machtigen komt uitgebreid aan de orde. De komende 2 weken vinden bijeenkomsten plaats in Amsterdam, Groningen, Breda en Rotterdam

Maatschappelijke organisaties

De Belastingdienst nodigde zo’n 100 verschillende organisaties uit waar zij nauw mee samenwerkt. Onder andere ouderenbonden, vakbonden, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, sociaal raadslieden, vluchtelingenwerk en diverse gemeentelijke organisaties – allemaal instellingen en maatschappelijke dienstverleners die burgers vaker bijstaan in financiële en fiscale zaken. Per bijeenkomst hebben zo’n 30 tot 40 hulpgevers zich aangemeld.

Tweerichtingsverkeer

Tijdens de bijeenkomsten geeft de Belastingdienst niet alleen informatie, de organisaties wisselen ook de eerste ervaringen met digitaal berichtenverkeer met elkaar uit. Waar hebben mensen die niet digitaal vaardig zijn het meeste moeite mee? In rondetafelgesprekken krijgen de deelnemers volop de gelegenheid om aan te geven waar mensen tegenaan lopen. En wat er nodig is om hen goed te kunnen helpen. Deze signalen zijn waardevol en worden direct meegenomen in de aanpak.

De digitalisering van het berichtenverkeer is onderdeel van de modernisering van de Belastingdienst.

Meer informatie

Belastingdienst.nl/digitalepost