De Belastingdienst wapent zich extra tegen een beveiligingslek in de mobiele besturingssystemen van Android. Alle medewerkers worden verplicht software te installeren om het beveiligingslek te verhelpen. Met de Stagefright-hack kan via ontvangen video’s het besturingssysteem van tablets en smartphones worden overgenomen. Zo’n 20.000 apparaten zijn aangesloten op de mobiele diensten van de Belastingdienst. De extra beveiliging heeft voor belastingplichtigen geen gevolgen.

Medewerkers die de update niet tijdig installeren worden uitgesloten van de mobiele systemen van de Belastingdienst. De afsluiting wordt opgeheven wanneer de speciale software is geïnstalleerd. Ook gebruikers van mobiele apparaten die niet op het besturingssysteem Android draaien moeten de beveiligingsupdate installeren.
Voor het beveiligingslek is inmiddels wel een oplossing door Google – een patch – gemaakt. Deze werkt echter niet op de oudere devices. Naar schatting 50 procent van de tablets en smartphones binnen de Belastingdienst zouden niet geholpen zijn met de oplossing van Google.

De Belastingdienst hecht zeer aan het op orde hebben van de ICT en heeft daarom zo snel mogelijk ingespeeld op deze ontwikkeling.

Dossier ontwikkeling Belastingdienst

Meer nieuws over de Belastingdienst