Belastingdienst in Beeld

Handhaving bij Toeslagen

Handhaving speelt een belangrijke rol bij Toeslagen. Onze handhavingsmiddelen zijn erop gericht om het de burger makkelijk te maken het goed te doen.

Belastingheffing en internationale structuren

Hoe werken we internationaal samen om belastingontwijking aan te pakken?

Actueel

Douane inZicht toont aanpak internationale fraude

11 augustus 2017

Douane inZicht toont aanpak internationale fraude

Recent formeerde de Douane een nieuw landelijk team, dat voorziet in nationale en internationale samenwerking in de aanpak van fraude. Met dit centraal fraudeteam richt de Douane zich nog nadrukkelijker op de aanpak van ontduiking van accijns en antidumpheffing.

Lees meer

11 gemeenten en de Belastingdienst werken samen om mensen met belastingschulden te helpen

20 juli 2017

Samenwerking rond schuldhulp met gemeenten krijgt vervolg

Met 11 gemeenten werkte de Belastingdienst een klein jaar aan de pilot schuldhulpverlening. Gemeenten kregen informatie over onze werkwijze met burgers met een belasting- of toeslagschuld en bij complexe schuldenproblematiek trokken we samen op. In het najaar starten we met zo'n 40 gemeenten een zelfde tijdelijke samenwerking.

Lees meer

20 juli 2017

Checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ ondersteunt ondernemers

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW) publiceerde samen met de Belastingdienst en brancheorganisaties de Checklist Werken met uitzendbureaus. De checklist is voor ondernemers die uitzendkrachten willen inhuren en zich afvragen: ‘is het uitzendbureau dat ik wil inschakelen wel bonafide?’

Lees meer

Feiten & cijfers

Ontvangen aan belastingen

€ 243 miljard
ontvangen aan belastingen

> Belastingen 2016

Aantal ontvangen aangiften inkomstenbelasting

8,8 miljoen
ontvangen aangiften

> Aangifte 2016

Uitbetaald aan toeslagen

€ 11,6 miljard
betaald aan toeslagen

> Toeslagen 2016

Aantal gecontroleerde containers

12,4 miljoen
containers gecontroleerd

> Douane 2016