Belastingdienst in Beeld

Interactie vóór transactie

Samen met burgers werken we aan een betere dienstverlening bij toeslagen

Belastingheffing en internationale structuren

Hoe werken we internationaal samen om belastingontwijking aan te pakken?

Actueel

11 gemeenten en de Belastingdienst werken samen om mensen met belastingschulden te helpen

20 juli 2017

Samenwerking rond schuldhulp met gemeenten krijgt vervolg

Met 11 gemeenten werkte de Belastingdienst een klein jaar aan de pilot schuldhulpverlening. Gemeenten kregen informatie over onze werkwijze met burgers met een belasting- of toeslagschuld en bij complexe schuldenproblematiek trokken we samen op. In het najaar starten we met zo'n 40 gemeenten een zelfde tijdelijke samenwerking.

Lees meer

20 juli 2017

Checklist ‘Werken met uitzendbureaus’ ondersteunt ondernemers

De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (iSZW) publiceerde samen met de Belastingdienst en brancheorganisaties de Checklist Werken met uitzendbureaus. De checklist is voor ondernemers die uitzendkrachten willen inhuren en zich afvragen: ‘is het uitzendbureau dat ik wil inschakelen wel bonafide?’

Lees meer

7 juli 2017

Voortgang herijking veranderprogramma

De Belastingdienst werkt sinds januari aan de herijking van zijn veranderprogramma. Het resultaat wordt in september bekend. Hierover informeerde staatsecretaris Wiebes vandaag de Tweede Kamer. In zijn brief gaat hij ook in op de aanbevelingen van de onderzoeken van de Commissie Onderzoek Belastingdienst en het Bureau ICT-toetsing.

Lees meer

Feiten & cijfers

Ontvangen aan belastingen

€ 243 miljard
ontvangen aan belastingen

> Belastingen 2016

Aantal ontvangen aangiften inkomstenbelasting

8,8 miljoen
ontvangen aangiften

> Aangifte 2016

Uitbetaald aan toeslagen

€ 11,6 miljard
betaald aan toeslagen

> Toeslagen 2016

Aantal gecontroleerde containers

12,4 miljoen
containers gecontroleerd

> Douane 2016